در آلمان به یک رستورانت ترکی حمله صورت گرفت

این حمله از سوی افراد ناشناس صورت گرفته است

در آلمان به یک رستورانت ترکی حمله صورت گرفت

در شهر کمنیتس ایالت ساکسونیای آلمان به یک رستورانت ترکی از سوی افراد ناشناس حمله صورت گرفت. 

پلیس کمنیتس گفت این حمله ساعت 02:20 امروز به وقت محلی صورت گرفته است. 

ضمناً مسئولین پلیس گفتند کسانیکه در نزدیکی محل حادثه زیست داشتند با صدای انفجار در رستورانت مذکور بیدار شدند.  علاوه بر این پلیس میگوید,  سه تن که در نزدیکی دروازه ورودی این رستورانت قرار داشتند سوار با موتر فرار کردند. 

این حادثه خساره جانی نداشته است.  تحقیقات در مورد چگونگی وقوع این حادثه ادامه دارد. اخبار مربوطه