اردوغان: قلدران سیستم اقتصادی نمیتوانند به دستاوردهای ما دست‌‌درازی کنند

رئیس جمهور تورکیه با تاکید بر اینکه ساز و کار اقتصادی کشور پویا و محکم است هشدار داد قلدران سیستم اقتصادی نمیتوانند به دستاوردهای ما دست‌‌درازی کنند

اردوغان: قلدران سیستم اقتصادی نمیتوانند به دستاوردهای ما دست‌‌درازی کنند

رئیس جمهور تورکیه با تاکید بر اینکه ساز و کار اقتصادی کشور پویا و محکم است هشدار داد قلدران سیستم اقتصادی نمیتوانند به دستاوردهای ما دست‌‌درازی کنند

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه طی سخنانی در دهمین کنفرانس سفرا در انقره اظهار داشت: قلدران سیستم اقتصادی نمیتوانند به دستاوردهای ما که با خون ریزی به دست آمده با ستیزه‌جویی دست‌‌درازی کنند

وی در ادامه تصریح کرد: رفتارخصمانه آمریکا در قبال تورکیه که از متحدان ناتو است و دشواری های قابل توجهی را در این زمینه متحمل شده، اصلا قابل توجیه نیست

اردوغان گفت: موضع قاطعانه تورکیه در راستای منافع ملی از مهمترین دلایل مشکلات به وجود آمده از قبیل معضل تروریزم و مسائل اقتصادی است.

وی افزود: مسائلی که امروز با آن درگیریم، هیچ ربطی به بحران های 1994، 2001 و 2007 ندارد، با وضعیت متفاوتی روبه رو هستیم

رئیس جمهور تورکیه تاکید کرد: ساز و کار اقتصادی کشور پویا، قدرتمند و محکم است و همین گونه ادامه خواهد یافت.اخبار مربوطه