میزان نژادپرستی در امریکا افزایش یافته است

موج نژادپرستی در این کشور پس از انتخاب ترامپ افزایش یافته است

میزان نژادپرستی در امریکا افزایش یافته است

از انتخاب دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحد امریکا از ماه نوامبر سال 2016  به مقام ریاست جمهوری بدین طرف نژاد پرستی در این کشور سیری صعودی به خود اختیار کرد.

نتیجه نظر سنجی " Morning Consult " شرکت تحقیقاتی و سیاسی در رابطه با افزایش موج نژاد پرستی در امریکا اعلام شد.

بموجب این نتیجه ، 55 درصد شرکت کنندگان در نظر سنجی بر این نظرند که روابط بین نژادها در کشور رو به وخامت نهاده و 18 درصد نیز معتقدند که در این زمینه تغییری حاصل نشده است.

پنجاه و یک درصد شرکت کنندگان سفید پوست در این نظر سنجی می گویند که رابطه بین نژادها در امریکا سیر منفی دارد و این میزان در بین امریکایی های آفریقایی الاصل 79 درصد و امریکایی های دارای ریشه لاتین 60 درصد می باشد.

در تحقیقات انجام گرفته در دوره جورج بوش از افزایش نژاد پرستی به میزان 16 درصد و در دوره باراک اوباما نیز به میزان 37 درصد سخن گفته شده بود.اخبار مربوطه