سیل در چین کشته بجای گذاشت

سیلاب های شدید در چین زندگی را فلج کرده است

سیل در چین کشته بجای گذاشت

در نتیجه جاری شدن سیل در جمهوری خلق چین 16 تن جان باختند.

بارش بارانهای شدید در مناطق جنوبی این کشور باعث جاری شدن سیل گردید.

بر اساس گزارش خبرگزاری شینهوای چین، سیلاب های شدید در چین 16 کشته بجای گذاشته است.

بعلت طوفان شدید درچین درحدود 92 هزارتن ازخانه هایشان تخلیه شده وبه مناطق امن انتقال داده شدند.

میزان ضرر و زیان اقتصادی در مناطق آفت زده که زندگی را فلج کرده است، به 435 میلیون دالررسیده است.

فعالیت های امداد رسانی در منطقه ادامه دارد.اخبار مربوطه