واکنش پاپ فرانسیس به برچسپ زدن اسلام و تروریزم

مصاحبه پاپ فرانسیس با خبرگزاری آنسای ایتالیا

واکنش پاپ فرانسیس به برچسپ زدن اسلام و تروریزم

پاپ فرانسیس رهبر روحانی کلیسای کاتولیک در مصاحبه با خبرگزاری آنسای ایتالیا اعلام کرد: قرار دادن اسلام با تروریزم در یک کفه ترازو دروغ پردازی بوده و کار احمقانه یی بیش نیست.

پاپ فرانسیس در مصاحبه با روزنامه محلی  "L'Eco di Bergamo" اعلام کرد: ادیان در زمینه تشویق فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز وهمبستگی نقش بسیارمهمی برعهده دارند.

پاپ فرانسیس ضمن اشاره به تلاش برخی از محافل برای اینکه دین اسلام و تروریزم را در کنار هم قرار دهند گفت: قرار دادن اسلام و تروریزم در یک کفه ترازو ؟ شاید برخی ها چنین ادعاهایی داشته باشند ولی این دروغی غیر قابل بحشش بوده و کار احمقانه ییبیش نیست.

پاپ فرانسیس هشدارداد: حتی در برخی از کلیساها وقتی سخن از نه اتحاد بلکه موسسه به میان می آید، احتمالا از استراتژی جنگی برای کسب قدرت استفاده می شود.اخبار مربوطه