حمله با موتر به سربازان در پاریس

گزارشات رسیده حاکی از زیر گرفته شدن سربازان در حومه شهر پاریس توسط یک موتر میباشد

حمله با موتر به سربازان در پاریس

گزارشات رسیده حاکی از زیر گرفته شدن سربازان در حومه شهر پاریس توسط یک موتر میباشد.

بر اساس بررسی های اولیه در این حادثه 6 سرباز مجروح شدند.

حال دو سرباز مجروح حادثه که در حومه شهر پاریس رخ داد، وخیم بیان گردیده است.

پولیس پاریس در جستجوی موتری راننده که پس از حادثه فرار کرد، میباشد.

تحقیقات پیرامون اینکه آیا این حادثه ایی تروریستی بوده است یا خیر؟ ادامه دارد.

" Patrick Balkany " شهردار پاریس اعلام داشت : یک موتر بی ام وی سربازان را زیر گرفته و هیچ شکی وجود ندارد که این حادثه ایی عمدی بوده است.اخبار مربوطه