وضعیت افغانستان نگران کننده است

این مطلب را رئیس جمهور آلمان طی سفری به کابل پایتخت افغانستان اظهار داشت

وضعیت افغانستان نگران کننده است

فرانک والتر اشتاین‌مایر، رییس جمهور آلمان که دیروز به افغانستان آمده است، با محمد اشرف غنی، رییس جمهور این کشور در کابل دیدار و تصریح کرد: وضعیت امنیتی افغانستان نگران کننده است.

اشتاین‌مایر با اشاره به وضعیت بد امنیتی در افغانستان گفت: در این رابطه پیش از همه افغان ها به اصلاح و بهبود وضعیت خود نیاز دارند. نه ناتو و نه سازمان ملل متحد نمی‌توانند به تنهایی وضعیت امنیتی این کشور را بهبود بخشند.

وی در ادامه بر اهمیت نقش کشورهای همسایه در برقراری صلح و ثبات در افغانستان تاکید نمود.

اشتاین‌مایر اظهار داشت که پس از ورود به افغانستان، نخست با سربازان آلمان و نیروهای ناتو در ولایت بلخ دیدار کرده است.اخبار مربوطه