نجات 2300 مهاجر غیرقانونی در بحیره مدیترانه

قوماندانی گارد ساحلی ایتالیا که مرکز آن در رم قرار دارد با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: امروز 2300 پناهجو که قصد عبور از بحیره مدیترانه را داشتند نجات یافتند

نجات 2300 مهاجر غیرقانونی در بحیره مدیترانه

قوماندانی گارد ساحلی ایتالیا که مرکز آن در رم قرار دارد با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: امروز 2300 پناهجو که قصد عبور از بحیره مدیترانه را داشتند نجات یافتند.

براساس این بیانیه آنها طی 22 عملیات با 12 قایق و 10 کشتی نجات یافته اند. نیروهای بحیره مدیترانه اتحادیه اروپا و کشتی های امداد نهادهای مدنی نیز در این امر مشارکت داشته اند.

به تعقیب بهبود هوا، مسیر لیبیا به ایتالیا در بحیره مدیترانه بیش از پیش مورد توجه پناهجویان قرار گرفته است. به همین دلیل نیز عملیات امداد و نجات بیشتری در این مسیر درحال انجام است. 45 هزارو 754 پناهجوامسال ازطریق بحیره مدیترانه به ایتالیا رفته اند.اخبار مربوطه