اردوغان اروپا را سخت مورد انتقاد قرار داد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه با تلویزیون الجزیره که مرکز آن در قطر قرار دارد اعلام کرد : کشورهای اروپایی به دو رویی و ریا کاری در قبال اروپا ادامه می دهند

اردوغان اروپا را سخت مورد انتقاد قرار داد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه با تلویزیون الجزیره که مرکز آن در قطر قرار دارد اعلام کرد : کشورهای اروپایی به دو رویی و ریا کاری در قبال اروپا ادامه می دهند.

اردوغان ضمن اشاره به اینکه سازمان همکاری و امنیت اروپا در گزارشی که پیرامون همه پرسی اصلاح قانون اساسی تهیه کرده بی طرف نمی باشد گفت : در بین ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا هواداران سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " نیز وجود دارند و این افراد با عکس ها تسجیل شده اند.

رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر اینکه اروپا در همه پرسی روز یکشنبه در ترکیه صراحتا طرف گیری کرده ولی ترکیه دیگر در موقعیت کشوری نیست که وقتی یک سیلی به یک طرف صورت اش می زنی ، طرف دیگر صورت خود را برای سیلی خوردن آماده کند.

اردوغان چنین گفت : ترکیه دیگر در راهی که به آن ایمان دارد، به شکل موفقیت آمیز به پیش می رود. یعنی ترکیه در بخش های مختلف از آموزش و بهداشت و از عدالت و امنیت گرفته تا در ترانسپورت، انرژی،  مواد غذایی و کشاورزی و در نتیجه در تمامی سرمایه گذاری های زیر و روبنایی کارایی جدی از خود نشان داده است. اروپا به نحوی از انحا این واقعیت را پذیرا نمی شود. در حال حاضر با سیستم جدید وارد روندی شده ایم که پیشرفت سریع تری قید خواهیم کرد.

اردوغان با اشاره به اینکه اروپا در قبال اتهاماتی مانند فاشیست و نازیسم ناراحت می شود ولی در عین حال به رفتارهای خود در این راستا ادامه می دهد یکبار دیگر از کشورهای اروپایی که به دروغ گویی به ترکیه در زمینه عضویت در اتحادیه اروپا ادامه می دهند، خواستار شد تا به أصول دموکراسی پایبند باشند.

اردوغان افزود تا زمانیکه به دموکراسی پایبند هستید، مشکلی بروز نخواهد کرد ولی کسانی که ترکیه را 54 سال به انتظار نشاندند نمی توانند دم از دموکراسی بزنند.

رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به سوالی در مورد اجرای مجدد مجازات اعدام گفت : اگر ملت ترکیه تصمیمی در مورد مجازات اعدام اتخاذ کند، کسی نمی تواند چیزی بگوید. اگر می خواهند ترکیه را به اتحادیه اروپا نپذیرند؛ مسئله ای نیست، 54 سال است که پشت در منتظر شدیم و بالاخره هم قبول نکردند.

اردوغان ضمن اشاره به مبارزه با سازمانهای تروریستی در سوریه تاکید کرد : از حکومت جدید آمریکا انتظار داریم تا در قبال سازمان تروریستی " پ ی د " ادامه سازمان تروریستی " پ ک ک " در سوریه موضع گیری کند.

رئیس جمهور اردوغان با اشاره به تلاش کشورهای غربی برای تنظیم مرزهای جغرافیایی منطقه خاورمیانه گفت : جهان غرب می گوید ما در عراق و سوریه طرفدار حراست از تمامیت ارضی هستیم ولی در عمل چنین به نظر می رسد؛ در صدد تقسیم آنها بین خود هستند، مشکل نیز اینجا بروز می کند.

اردوغان با اشاره به اینکه توسعه طلبی ایران در روزهای اخیر شکلی آشکار بخود گرفته است گفت : عنصر پیوند دهنده بین مسلمانان نه قوم گرایی بلکه دین می باشد. قوم گرایی نمی تواند برای ما یک دین باشد، مذاهب هم نمی توانند برای ما دین باشند ، اینها تنها می تواند تفسیر باشند.اخبار مربوطه