نظری به آجدای ترکیه و جهان دوشنبه 29 جوزای 1396

شورای اسلامی سوریه: ادامه بحران خلیج منجر به تجزیه سوریه می شود

نظری به آجدای ترکیه و جهان دوشنبه 29 جوزای 1396

        شیخ اسامه الرفاعی رئیس شورای اسلامی سوریه هشدار داد که ادامه بحران خلیج منجر به تجزیه این کشور شده و باعث نفوذ بیشتر ایران و کشورهای خلیج در این منطقه خواهد بود. شیخ اسامه الرفاعی رئیس شورای اسلامی سوریه در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی هشدار داد که ادامه بحران خلیج منجر به تقسیم سوریه شده و همچنین راه را برای نفوذ بیشتر ایران و کشورهای خلیج و این منطقه باز خواهد کرد. وی با بیان اینکه بحران مذکور بازگشت به دوران جاهلیت بوده و تاثیر در سوریه خواهد داشت ابراز داشت: برادران قطری ما پس از ترکیه صادقانه از مردم سوریه پشتیبانی میکنند غیر این دو کشور بقیه همه برای ما حرف پوچ و بیهوده میزنند و به این مردم کمک نمیکنند. به این خاطرمردم سوریه از این بحران بیشتر متضرر میشوند. او ادامه داد ایران به تعقیب سیاست گسترش سیاست فارسی است و از مذهب به عنوان ابزار استفاد میکند اما در اصل برای آنها نه شیعه، نه سنی ،نه اسلام و نه دین اهمیت ندارد چراکه آنها تعصب گرا و ناسیونالیست هستند.

      الرفاعی تاکید کرد: اگر برادران خلیجی ما به تنش خود ادامه دهند راه را برای نفوذ و گسترش ایران باز میکنند تا به این کشورها نفوذ کرده و سرتاسر این کشور را ریشه کن کند و این تنها به نفع غرب خواهد بود. وی با بیان اینکه غرب به دنبال تجزیه مردم سوریه است اظهار داشت مردم سوریه حتی کردها نیز نمیخواهند کشورشان تقسیم شود اما در سوریه چه رژیم اسد و چه مردم نمیتواند برای خود تصمیم گیرند. ما آرزو میکنیم و دعا میکنیم که ان شاء الله کشورمان تجزیه نشود. رئیس شورای اسلامی سوریه در مورد دیدار اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از عربستان سعودی گفت: اکثر رهبران کشورهای خلیج ابزاردست آمریکا هستند و ترامپ در این دیدار میان این کشورها فتنه و نفاق افکند.

        الرفاعی در مورد موضع گیری ترکیه در خصوص بحران کشورهای خلیج اظهارداشت: ما ازموضع ترکیه پشتیبانی میکنیم چراکه تمام این کشورها با هم برادر هستند و باید با یکدیگر رفتار برادرانه داشته باشند و از ظلم نسبت به یکدیگر اجتناب کنند. مواضع ترکیه متعادل و بی طرف است که ما باید از آن حمایت کنیم. وی همچنین تصریح کرد که کشورهای خلیج به نصیحت صادقانه از جمله نصیحت دولت ترکیه و سازمان های غیر دولتی که این کشورهارا به صلح و آشتی دعوت میکنند، گوش دهند وگرنه در حالت آغاز جنگ این کشورها خود را از بین برده و برای ایران که منتظر چنین فرصتی است زمینه فراهم خواهد کرد تا به بطور گسترده وارد منطقه شود. او ادامه داد کشورهای خلیج دو گزینه دارد یا مسلمان عرب شده و خودرا به اخلاق اسلامی مزین سازند یا به جاهلیت به دوران قبل از اسلام بازگشته با کشتار یکدیگر مشغول میشوند. اما امیدواریم که این کشورها به دوران جاهلیت بازنگردند. در پایان شیخ الرفاعی جامعه جهانی را برای کمک به مردم سوریه به ویژه گروه «البنیان المرصوص» درولایت  درعا که طی 3 ماه اخیر مورد حملات شدید نیروهای رژیم اسد قرار گرفته اند، فراخواند. شورای اسلامی سوریه که شامل 40 انجمن اسلامی است ماه اپریل 2014 در استانبول تشکیل شده است.

       گفتنی است عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی، یمن و مصر، مالدیو، موریتانی و دولت طبرق لیبیا روابط خود را با قطر به اتهام «سیاست های مداخله گرایانه و حمایت این کشور از گروه های تروریستی» قطع کرده اند. از دیپلمات های قطری نیز خواسته شده تا از کشورهای فوق خارج شوند. قطر این اتهامات را رد کرده و آن را کمپاین دروغ پردازی و ساختگی و با هدف فشار برای کوتاه آمدن این کشور از تصمیمات ملی اش خوانده است.

 اخبار مربوطه