نظری به آجندای ترکیه و جهان دوشنبه 16 حوت 1395

اتحادیه اروپا در تمام زمینه های به تفاهم رسیده اش با ترکیه به قول خودصادق نماند

نظری به آجندای ترکیه و جهان دوشنبه 16 حوت 1395

در مورد پناهندگان عمل :

اتحادیه اروپا صرفا به 4.9 فیصد از وعده داده شده خود در مورد پناهجویان عمل کرده است. عدم عمل اتحادیه اروپا به تعهداتش بر اساس توافقنامه 18 مارچ، با گزارشی که خود منتشر کرد عیان گردید. براساس این گزارش، اتحادیه اروپا به رغم وعده خود مبنی بر پذیرش 72 هزار مهاجر سوریه یی، صرفا  به 3 هزار و 565 تن از پناهندگان سوریه یی اجازه داد تا از ترکیه خارج شده و در این اتحادیه اسکان یابند. کمیسیون اتحادیه اروپا، گزارش پنجم خود را در زمینه توافقنامه 18 مارچ اتحادیه اروپا و ترکیه  در مورد پناهجویان را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در راستای بازگشت پناهندگان از یونان به ترکیه از روز 21 مارچ به این سو، تعداد پناهجویان عبوری از اوسط روزانه 3 هزار نفر به اوسط روزانه 43 نفر کاهش یافت. براساس این توافقنامه در مرحله اول برای 18 هزار نفر و در مرحله دیگر برای پاسخگویی به اسکان احتمالی موج دیگری از پناهجویان، برای 54 هزار نفر و در مجموع برای 72 هزار نفر شرایط اقامت در اتحادیه اروپا فراهم می شد. علاوه بر این، قرار بود برای به پایان رسیدن عبور نامنظم پناهجویان بین اتحادیه اروپا و ترکیه و یا کاهش پایدار آن به حداقل، برنامه پذیرش داوطلبانه و بشردوستانه فعال شود. اکنون دیده میشود که اتحادیه اروپا تنها به 4.9 فیصد از وعده داده شده خود عمل کرده است. با این حال، با توجه به گزارش های اخیر، صرفا از ترکیه سه هزارو565 نفر به جای 72 هزار پناهنده سوریه یی در کشورهای اتحادیه اروپا اسکان یافتند. براساس توافقنامه مذکور نیز تعداد هزار و 487 پناهجو به ترکیه فرستاده شدند. این درحالی است که به رغم کاهش روزانه شمار پناهجویان عبوری "به طور جدی و به شیوه ای پایدار" کشورهای عضو اتحادیه اروپا از آغاز برنامه پذیرش داوطلبانه و بشردوستانه پناهجویان خودداری کردند.

در گزارش اتحادیه اروپا ضمن درج شدن عبارت"حفظ سرعت قبول پناهندگان از ترکیه"، "گام بعدی" انتقال سریعتر پناهجویان از یونان به ترکیه عنوان شد که این خودبیانگر اولویتهای مورد نظر بروکسل بوده است. 

تاکنون 750 میلیون یورو از 3 میلیارد یورو پیش بینی شده فرستاده شده است.

موضوع دیگری که اتحادیه اروپا قول ان را داده ولی به ان عمل نکرده است، ارسال کمکهای مالی به پناهجویان است. براساس توافقنامه موجود در خلال سالهای 2016-2017 در حدود 3 میلیارد یورو و برای سال 2018 نیز 3 میلیارد یوروی دیگر در نظر گرفته شده بود. اما به رغم این تعهدات در دوم مارچ پولی که قرار شد پرداخت شود 2 میلیارد و 200 میلیون یورو بود که تنها 750 میلیون یوروی آن پرداخت شد که 411 میلیون یوروی آن نیز به حساب تعداد زیادی از گروههای کمک رسان واریز گردید. در این میان میزان مجموعی پولی که از اتحادیه اروپا به حساب نهادهای دولتی ترکیه واریز شد در حدود 339 میلیون یورو بود. این مقدار صرفا برابر با دو فیصد از 25 میلیارد دالری است که ترکیه در خلال 6 سال اخیر برای پناهندگان سوریه یی مصرف کرده است. 

در زمینه تجدیدکاراتحادیه گمرکی:

بر اساس توافقات به عمل آمده، مذاکرات تجدید کار اتحادیه گمرکی باید تا پایان سال 2016 میلادی آغاز میشد که هنوز آغاز نشده است. کمیسیون اتحادیه اروپا آخرین روزهای سال 2016 از شورای اروپا درخواست اختیارات کرده بود که هنوز چنین درخواستی از سوی کشورهای عضو به این کمیسیون داده نشده است. 

 در زمینه عضویت ترکیه در اتحادیه اوروپا

اتحادیه اروپا اقدامات فنی لازم برای آماده شدن فصل جدید را نیز تکمیل نکرده است. اتحادیه اروپا در راستای روند عضویت ترکیه در این اتحادیه، هنوز اقدامات فنی لازم را برای اماده سازی فصول 23 و 24 مبتنی بر "قوه قضائیه و حقوق اساسی" و نیز "عدالت، آزادی و امنیت" را تکمیل نکرده است.

در زمینه معافیت ویزه برای شهروندان ترکیه نیز پیشرفتی نداشته است:

هیچ پیشرفتی در زمینه "لغوویزه تا پایان جولای 2016 " که در توافقنامه نیز موجود است به عمل نیامده است. بر اساس گزارش، انقره هنوز 7 شرط از 72 شرط ضروری باقی مانده را انجام نداده است. این شروط عبارتند از: "صدور گذرنامه های کاملا سازگار و بیومتریک مطابق با ستندردهای اتحادیه اروپا، اندیشیده شدن تدابیرلازم برای مبارزه با فساد، امضای توافقنامه همکاری عملیاتی با یوروپل، تنظیم قوانین و تطبیق شیوه های مبارزه با تروریزم با توجه به ستندردهای اروپایی، تطبیق ستندردهای اتحادیه اروپا در زمینه حفاظت از اطلاعات شخصی، همکاری موثر کشورهای عضو با اتحادیه اروپا در زمینه مسائل مربوط  به جرم و جنایت و نیز اجرای کلیه مواد توافقنامه بازپسگیری میان ترکیه و اتحادیه اروپا. با این حال، انقره، خواستار نرمش اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با ترور به دلیل شرایط حاکم بر کشور است. اگرچه دیدارهای میان ترکیه و اتحادیه اروپا در این خصوص در حال ادامه است اما تاکنون هیچ متن توافق شده ای در دسترس قرار نگرفته است.

در زمینه مبارزه با تروریزم

در این قرارداد، اگرچه "حفظ اولویت مبارزه با تروریزم از سوی ترکیه و اتحادیه اروپا" مجددا مورد تایید قرار گرفته است اما ترکیه نه تنها شاهد حمایتی در این خصوص نشده بلکه پیوسته از بروکسل به دلیل حمایت از تروریستهای پ.ک.ک و فتو انتقاد کرده است. گفتنی است در گزارش پنجم کمیسیون اتحادیه اروپا جایی به این موضوع اختصاص داده نشده است.

 

 اخبار مربوطه