Балканите-Текущи събития 92

Съветът за регионално сътрудничество (RCC) работещ по въпроса за установяването на всестранно сътрудничество между всички балкански страни публикува резултатите от проучването „Балкански барометър 2017”...

Балканите-Текущи събития 92

Съветът за регионално сътрудничество (RCC) работещ по въпроса за установяването на всестранно сътрудничество между всички балкански страни публикува резултатите от проучването „Балкански барометър 2017”. Въпросното проучване обхваща 7 балкански страни и представя информация по различни въпроси.

Резултатите от проучването „Балкански барометър” проведено между 8 000 души от Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Косово, Македония, Сърбия и Турция показват, че турските граждани не познават достатъчно добре балканите и 40% от тях дори си нямат на представа какво е общото положение на Балканите. На въпроса в коя страна на Балканите биха живяли и работили 84% от анкетираните в Турция не са дали отговор. Само 4% от анкетираните в Турция са посетили балканските страни тема на проучването. Половината от тях са посещавали Босна и Херцеговина, а 1/3 Македония.

Проучването „Балкански барометър” показва, че безработицата и общото икономическо състояние са главните проблеми пред които са изправени балканските страни. На въпроса „Кой е най-големия проблем във вашата страна?” 67% от анкетираните са отговорили- безработицата, 46% - икономическите въпроси, 32% корупцията, а според 16% от анкетираните най-големия проблем е престъпността. В Турция обаче отговорите на този въпрос са малко по-различни. Според 48% от анкетираните най-големия проблем е сигурността и терора, за 44%  това е безработицата, 37% пък са посочили икономическото състояние като основен проблем, а 14% бежанците. 15 % от населението на Турция вярва, че приютяването на бежанци в страната ще бъде добро от гледна точка на Турция, а на Балканите това убеждение се споделя от 12 % от населението.

Подобно на балканските страни и гражданите на Турция са излазили по-голямо задоволство от материалното състояние на домакинствата, от колкото от състоянието на националната икономика. В Турция 39 % са изразили задоволство от материалното състояние на домакинствата си, а в балканските страни 27%. Приблизително 27% от анкетираните в Турция, а така също и на Балканите са заявили, че очакват подобрение на финансовото положение през 2017 година. 36% от гражданите на Турция и 21% от гражданите на Балканските страни се безпокоят, че може да останат без работа през предстоящия период.  43% от населението на балканските страни и 67% от населението на Турция предочита да работи в държавните ведомства, което показва, че доверието в частния сектор е ниско.

80% от гражданите на Турция са убедени, че разликата в благосъстоянието между богатите и бедните е нарастнало значително, а в седемте балкански страни включени в проучването това съотношение е 88%.  Готовност за работа в чужбина е изразило 45% от населението на балканските страни и 25% от населението на Турция.

Доверието в правителството в Турция е много по-високо в сравнение с това в балканските страни. Освен това, по отношение на доверието към държавните институции положението в Турция също е по-добро от това в балканските страни. 57 % от анкетираните в Турция вярват, че законите са стриктно изпълнявани, а в балканските страни 24%. 59 % анкетираните в Турция са убедени, че се води ефикасна борба с корупцията, а в балканските страни само 23% от населението споделя това становище. Тези данни на свой ред показват, че е небохдимо провеждането на реформи и подобрения в управленската система и по отношение на върховенството на законите във въпросните 7 балкански страни.

В общи линии продължава подкрепата за интеграцията с ЕС както  в Турция така и в балканските страни. Това, което е по-странно е че възприятията относно ЕС в Турция и в балканските страни са много сходни. Както в Турция така и в балканските страни 42% от населението вярва, че членството в ЕС ще има положителни придобивки. 35% смятат, че членството няма да донесе нито лошо нито добро за страните им, а 20% са против членството в ЕС. Всяка една от балканските страни обаче има различно мнение по този въпрос. Например 26 % от населението на Сърбия и 31 % от населението на Босна и Херцеговина вярват, че членството в ЕС ще донесе придобивки за страната им. Членството в ЕС се приема като положително нещо и от 81% от албанските и 90% от косовските граждани. Членството в ЕС се отъждествява основно със свободата на пътуване, икономическото благоденствие и свободата за образование и работа в страните от Съюза.

Основното заключение от съпоставката на Турция с балканските страни е че в повечето отношения Турция е в по-добро състояние. Турция е в по-добро състояние и от гледна точка и на очакванията от бъдещето. Още новини по темата