България е най-застрашена от бедност в ЕС

Според данните на Евростат, България е страната в ЕС, чието население е най-застрашено от бедност...

България е най-застрашена от бедност в ЕС

Според Евростат през 2016 година 117,5 милиона души от ЕС са били застрашени от бедност и социално изключване, което се равнява на 23,4 % от общото население на ЕС .

България е страната в ЕС, чието население е най-застрашено от бедност и социално изключване.

40% от българите са в риск от бедност, на второ място след България се нарежда Румъния - с 38,8% и на трето е Гърция - с 35,6%.

С най-малко застрашено население от бедност и социално изключване в Европа са Чехия с 13,3%, Финландия- с 16,6% и Дания с 16,7%.

В Германия от бедност и социално изключване са застрашени19,7% от гражданите, във Франция 18,2%, в Италия- 28,7%, Испания – 27,9%, във Великобритания – 22,2% и в Белгия 20,7%. Още новини по темата