تیلداش بولیش اورنیگه قلبداش بولیش کیره ک

ترکیه جمهوریتی جمهوررئیسی رجب طیب اردوغان نینگ سوزلاوچیسی ابراهیم قَلین نینگ مقاله سی

تیلداش بولیش اورنیگه قلبداش بولیش کیره ک

دنیا تیل لری بیلن علاقه لی بیر انترنت سایتی دن عبارت بولگن ایتنولوگ سایتی گه کوره حاضرگی کونده دنیا ده 7 مینگ دن آرتیغراق تیل نینگ موجود ایکن لیگی بیلینماقده.  خودی منه شوو تیل لرنینگ ایریم لری یوز میلیونلب انسان نینگ تیلیدن عبارت ایکن, ایریم لری ایسه کیچیک جمعیت لر تامانیدن گپریلیتگن تیل لر نی تشکیل ایتماقده.  23 تیل ایسه دنیا نفوسی نینگ یریمی تامانیدن گپریلماقده.  خودی منه شوو تیل لرنینگ همه سی نینگ مقصدی بیر. یعنی انسان لر آره سیده گی مناسبت لر نی تامین ایتیش دن عبارت.  تیل لر نینگ انچه کوپ بولگن دنیا ده بیز هم اوز فکر و تویغو لری میز نی افاده ایتماقده میز.  حرکت لری میز نینگ معنی سی نی سوز لر و کلمه لر بیلن بیلدیرماقده میز.  البته که آره میزده گی قیین چیلیک لر نی حقیقی مناسبت لر بیلن ییچه میز.  بیراق, تیلده گپریش نینگ اوزی, بیز گه توشینچه لری میز نی یخشی بیر شکلده توشینتیریب بیریش امکانیتی نی بیره دی می؟ بیر تیلده گپریش نینگ اوزی نینگ موجود قیین چیلیک لر نی ییچیش امکانیتی نی تامین ایتیب بیرمیدیگن وضعیت لرنینگ هم موجود ایکن لیگی نی ایسدن چیقارمس لیک کیره ک البته که.  شوباعث, باشقه انسان لر بیلن علاقه قوریش اوچون تیل دن تشقری باشقه بیر تیل قابلیتی گه احتیاج احساس ایتماقده میز.  مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی, " تیلداش بولیش اورنیگه قلبداش بولیش کیره ک" دیگن. مولانا حضرتی توپپه توغری ایتگن البته که.  مطرح قیلینه دیگن مفکوره لر انسان لر نینگ فقط گینه ذهنی گه ایمس بلکه قلبی گه جایله شیشی تقدیرده اوزی گه خاص بیر معنی کسب ایتگن بوله دی.  شونده ی قیلیب کونگیل تیلی بیلن گپریلگن سوز لر فقط گینه باشقه بیر کونگیل دن ایتیلگنده ایشیتیله آله دی خلاص.  شوباعث, قلب لری میز نی باشقه قلب لر بیلن گپریش اوچون تربیه قیلیشی میز کیره ک. مولانا ایسه, برچه کیشی لر نینگ توغیلگن کوندن بیری بونده ی قلب دن گپریش استعدادی گه ایگه ایکن لیگی نی معلوم قیلگن. 

مقدس اسلام دینی ده ایسه اوشبو موضوع اوزی گه خاص بیر اهمیت گه ایگه.  قلب, فقط گینه تویغو لر و حس لرنینگ جایلشگن بیر جای ایمس, بلکه مفکوره لر و معنی لرنینگ هم جایله شیب آلگن بیر مرکز دن عبارت.  مدرن فلسفه نینگ قیلگن اشتباه لری دن بیری هم, موتلی لیق گه سبب بوله دیگن و حقیقی بیلگی لرنینگ جایی بولگن انسان قلبی نینگ فقط گینه تویغو لرنینگ مرکزی گه ایلنتیرگن بولیشی دن عبارت البته که. 

عقل و قلب بیر بیر لری نینگ دشمنی دن عبارت ایمس.  عکسینچه انسان شخصیتی نی تکمیل قیله دی.  اوشبو ایککی فکتور دن بیری نینگ کمچیلیگی تقدیرده, انسان کامل بوله آلمیدی.  عقل یاکه منطق, توشینچه و تویغو لری میز همه سیدن عبارت ایمس.  بیز اویلیدیگن ماشین لر دن انچه فرقلی میز.  بیز باشقه لری اوچون حس ایته دیگن, ییغیلیدیگن, دعا قیله دیگن, یخشی ایش لر گه خوش بوله دیگن و یمان نرسه لر سببلی ایسه خفه بوله دیگن کیشی لر دن عبارت میز البته که. 

قلب, توشینچه لر و مفکوره لری میز نی انیق روشده مطرح قیلیشی میز اوچون ییترلیک بوله آلمیدی.  قلب بیلن عقل نینگ بیرله شیشی تقدیرده گینه بونده ی بیر حقیقت دن بحث ایتیشی میز ممکن.  بیز عقلی میز و تیلی میز بیلن معنی لی نرسه لر قیلیش گه قادر میز.  شونده ی قیلیب عقل بیلن قلب بیر بیر لری نی تکمیل قیله دیگن فکتور لر دن عبارت. 

ایندی کیلینگ ینه مولانا حضرت لری نینگ سوز لری گه قیتیب کیلیلیک. نیمه اوچون مولانا " تیلداش بولیش اورنیگه قلبداش بولیش کیره ک" دیگن؟ سببی انچه بسیط, لیکن انچه چقور.  تیلداش بولگن کیشی لرنینگ فرقلی فکر لر گه ایگه بولیش لری ممکن.  بیراق, کونگیل تیلی کیچیک فرقلی لیق لر گه اهمیت بیرمسدن اوز ارا کیلیشیب آله دی.  شونده ی قیلیب انسان لر بیر بیر لری نی جوده یخشی درک ایتیش کوچی گه ایگه بوله دی.  اوشبو وضعیت, تاغ نینگ چوققه سی گه چیقیب, وادی نینگ بیر قسمی ایمس, بلکه خودی منه شوو وادی نینگ همه سی نی کوریش گه  اوخشه ماقده.  شونده ی قیلیب یوقاری چیققن سری, همه جای نی کوریش گه قادر بوله میز.  شوباعث, بیز انسان لرنینگ بونده ی بیر خصوصیت گه ایگه بولیشی میز کیره ک. 

اوشبو وضعیت ایسه, مولانا نینگ باشقه بیر تیلده شعر یازگن بولیشی گه قره مسدن, نیمه اوچون حاضرگی کونده دنیا بویلب همه تامانیدن بغیرگه باسیلیتگن لیگی نینگ سببی نی عکس ایتتیرماقده.  برچه پیر لر کبی مولانا هم, نرسه لرنینگ خصوصی افاده لری نی بیر تامانگه قویب, اولر نینگ دنیا بویلب معنی لری گه اهمیت بیریب کیلگن.  مولانا, شکل اورنی گه معنی گه اهمیت بیررایکن, شکلنی هم ایسدن چیقارمه گن البته که.  شوباعث, مولانا, چقور معنی لر نی شعر و حکایه تیل لری بیلن توشینتیریب بیرگن بیر شاعر دن عبارت.  او قالووچی بولگن نرسه نینگ "معنی" دن عبارت ایکن لیگی نی جوده یخشی بیلرایدی.  شوباعث, معنی توغری سیده جوده کوپ تحقیق قیلدی.  و معنی بیز نی ایرکین لشتیره دی. علاقه لی ینگی لیکلر