تورکیه فوتبال لیگیده گالاته سرای غلبه قازاندی

اوز رقیبینی 4-2 مغلوبیت گه اوچره تدی

تورکیه فوتبال لیگیده گالاته سرای غلبه قازاندی

گالاته سرای، سپورت توتو سوپر لیگده تورت مسابقه نینگ آرتیدن غلبه قازاندی.

سریغ قیزیل رنگلی گالاته سرای هیجانی بولیب اوتگن مسابقه ده دیمیر گروپ سیواس سپورتنی 4-2 مغلوبیت گه اوچره تدی.

گالاته سرای نینگ گوللرینی 20 – دقیقه ده پینالتیدن ایرن دردی یوق، 30 – دقیقه ده فگولی، 53 و 69 – دقیقه لرده اونیه کورو اوردی.

دیمیر گروپ سیواس سپورت نینگ گوللرینی ایسه 9  و 41 – دقیقه لرده روبینهو اوردی.

شو بیلن گالاته سرای لیگ نینگ بیرینچی مرحله سینی غلبه قازنیش بیلن یکونله دی.علاقه لی ینگی لیکلر