۳۶۵ نفر افغانستان و پاکستانلیک مهاجر اوشلندی

اوشبو مهاجرلرنینگ قاچاق اوله راق ایراندن تورکیه گه اوتگن لیکلری بیلدیریلدی

۳۶۵ نفر افغانستان و پاکستانلیک مهاجر اوشلندی

۳۶۵ نفر افغانستان و پاکستانلیک مهاجر اوشلندی

تورکیه نینگ ایرزوروم ولایتیده پولیس لر تامانیدن توخته تیلگن اوچ ایریم موتردن ۳۶۷ نفر قاچاق مهاجر اوشلب آلینگن.

مذکور ولایت خوفسیزلیک کوچلری ایرزوروم – ایرزینجان یولی گذرکاهیده بیر بس نی توخته تیب قاچقینلرنی اوشلب آلگن.

عین دمده بیر عراده کتته کامیون موتر بیلن کیچیک کامیون موترنی توخته تیب قیدیرگنلر. کتته کامیون موتردن ۱۶۸ نفر کیچیک موتردن ایسه ۴۳ کیشینی اوشلب آلگنلر.

ایران آرقه لی قاچاق اوله راق کیلگن مهاجرلر ایران چیگره سیده گی اغری ولایتی دوغو بیاضید تومنیدن یینه قاچاق اوله راق استانبول گه جونه گنلیکلری بیلدیریلدی.

 علاقه لی ینگی لیکلر