افغانستان پایتختی کابلده یقین کیله جَکده متروبس فعالیت گه باشلَیدی

اوشبو مطلب نی کابل شهرداری عبدالله حبیب زی بیلدیردی

افغانستان پایتختی کابلده یقین کیله جَکده متروبس فعالیت گه باشلَیدی

کابل شهردارلیگی بوگون (سه شنبه) کابل مترو بسی حقیده معلومات بیردی.  خودی منه شوو شهردارلیک تامانیدن بیریلگن بیاناتده 1397 نچی هجری شمسی ییلی نینگ سونگگیده کابل نینگ ایککی متروبس خطی گه ایگه بوله دیگن لیگی بیلدیریلدی. 

کابل شهرداری عبدالله حبیب زی, کابل متروبسی بوییچه پروژه توغری سیده گی فعالیت لرنینگ دوام ایتیتگن لیگی نی بیلدیررایکن, متروبس یاکه بی آر تی (Bus Rapid Transit) سیستمی دن دنیا نینگ فرقلی اولکه لریده کینگ کولملی اوله راق استفاده ایتیلیتگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

کابل شهرداری, اوشبو پروژه نینگ بیرینچی مرحله سی نینگ ده افغانان بیلن سرای شمالی آره سیده گی 8 کیلومتر لیک بیر مسافه نی قمره گن لیگی نی بیلدیردی. 

حبیب زی, اوشبو پروژه نینگ ایککینچی مرحله سی نینگ بره کی دن باشلب کوته سنگی و دهمزنگ نی ده افغانان گه ارتباط بیره دیگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

عینی دمده کابل شهرداری, متروبس نینگ 111 کیلومتر لیک بیر مسافه نی قمریدیگن لیگی نی معلوم قیلرایکن, شونده ی قیلیب کیینگی مرحله سی نینگ دارالامان, کارته نو و دشت برچی نی هم اوز ایچی گه آله دیگن لیگی نی ایسله تیب اوتدی. علاقه لی ینگی لیکلر