اوروپاده اسلام

اوشبو مطلب پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ تورک تیلیده یازیلگن مقاله سی نینگ اوزبیک تیلیده گی ترجمه سیدن عبارت

اوروپاده اسلام

معلوم بیر مدت دن بیری اوروپاده اوروپا اسلامی دیگن بیر گپ مطرح بولیب کیلماقده.  کوپینچه مسلمان لر بیلن علاقه لی بحث و مناظره لردن عبارت بولگن اوشبو مسئله نینگ طرف لری ایسه عموماً اوروپا دولتلری, خوفسیزلیک تشکیلاتلری و غربی اکادمسین لردن عبارت.

اصلی گه قره گنده اوشبو بحث و مناظره لر قوریق بیر بحث دن عبارت ایمس.  جهانی له شیش پروسه سی دایره سیده فرقلی دین, فرهنگ و تیلگه ایگه کیشی لر بیر محیطده یششگه مجبور بولیب قالگن وضعیتده.  اوشبو وضعیت عثمانی دولتی کبی اولکه لر اوچون بیلینگن بیر نرسه دن عبارت ایکن, غربی دولت لر اوچون ایسه ینگی بیر وضعیت.  آلدینگی عصرلرده غربی اولکه لر باشقه تیل و دیندن بولگن اولکه لر نی فقط گینه استعمار قیلیب کیلگن خلاص.  اوشبو اولکه لردن مهاجر لرنینگ کیلیشی بیلن غربی اولکه لرنینگ فرقلی لیق لر نی کورگن لیک لری نی معلوم قیلیشی میز ممکن.  عینی دمده مدرن, مرکزی و ملی دولت دوری ایکن لیگی سببلی فرقلی فرهنگ, دین و تیلگه ایگه کیشی لرنینگ بیر یقه دن باش چیقاریب یششی قیین بولیب قالدی اوشبو دورده. 

اسلامگه اویغون بیر اوروپا فرهنگی

فرقلی تاریخ, دین و فرهنگ ایگه سی انسان لرنینگ بیر محیطده یشش لری تقدیرده, اوشبو وضعیت نینگ نیمه لرگه سبب بوله دیگن لیگی توغریسیده دولت لر, تشکیلات لر و ضیالی لر باش قاتیره دی.  اوروپا اسلامی دیگنده, تشقریدن بارگن فرقلی اسلامی آقیم لر ایمس, بلکه اوروپا نینگ اوزیده اسلام گه اویغون حرکت لرنینگ مقصد قیلینیشی تقدیرده اوشبو موضوع درک ایتیلیشی ممکن بولگن بیر نرسه دن عبارت.  اوروپا اسلامی بوییچه مقصد نینگ تیل و فرهنگ کبی نرسه لردن عبارت بولیشی تقدیرده ایسه اوشبو مسئله نینگ اسلام نینگ اوزی تامانیدن ییچیلگن لیگی انیق.  اوشبو دایره ده اصلی نینگ بیر بولیشی گه قره مسدن تورکیه, اوزاق شرق, بالکان لر و اورته شرقده گی اسلامی مفکوره بوییچه ایریم فرقلی لیق لرنینگ موجود ایکن لیگی کورینماقده.  شونده ی قیلیب اوروپالیک مسلمان لرنینگ هم اوز وطن لریده گی اسلامی مفکوره ایمس, بلکه اسلام نینگ اوزی گه اویغون بیر اوروپا فرهنگی و حیات طرزی گه ایگه بولیشی عادی بیر نرسه.  افریقا, اورته شرق و اوزاق شرق کبی جغرافیه لرده گی فرهنگ, صنعت و ادبیات نی تورکیه و باشقه بیر اولکه ده اسره ب قالیش گه حرکت قیلیش نینگ اویغون بولمیدیگن لیگی دیک, بونده ی بیر ایش نینگ اوروپا ده هم قیلینیشی نینگ اویغون ایمس لیگی نی درک قیلیش کیره ک.  اویغون بولمس لیک نینگ سببی اولرنینگ فرهنگ لری نینگ یمان ایکن لیگی دن ایمس, بلکه هر جغرافیه نینگ اوزی گه خاص فرهنگ گه ایگه ایکن لیگی دن عبارت.  بیراق, مدنی بیر جمعیت ایچیده, فرقلی فرهنگ لرنی هم اسره ب قالیش فعالیت لری نینگ بحث موضوعی بولیشی ممکن. 

اسلام گه اویغون بیر اوروپا فرهنگی فقط گینه اوروپا گه کیلگن کیشی لر اوچون ایمس, بلکه اوروپا نینگ اوزی جهتی دن هم بحث قیلینیشی کیره ک بولگن موضوع لردن بیری نی تشکیل قیلماقده.  اسلام گه اویغون بیر فرهنگ دایره سیده, اوروپا نینگ اوزیده موجود بولگن ارقچیلیک, فاشیزم و نازیزم کبی عنصر لرنینگ هم یوق قیلینیشی کیره ک. 

اوروپا اسلامی اصطلاحیدن, ایریم پیتلرده اوروپا گه کیلگن کیشی لرنینگ, تینگلیک, ایرکینلیک, انسان حقلری, اکثریتچیلیک, فرقلی فرهنگ لر بیلن بیرگه یشش کبی خلق ارا ارزش لر گه ایگه ایمس لیگی نی کورسه تیش اوچون استفاده قیلینماقده.   بیراق, اوروپالیک لرنینگ یقین اوتمیشده اوشبو ارزشلردن اوزاق له شیب کیتگن لیگی نی ایسله تیب اوتیشی میز ممکن.  اوشبو دایره ده, مهاجر لرگه انسان دیک رویه قیلمس لیک, کونساین آرتیب باریاتگن مهاجر لر و اسلام گه قرشی دشمن لیک نی مثال قیلیب کورسه تیش ممکن.  آلیب باریلگن تحقیقات لرنینگ نتیجه لری گه قره گنده, سونگگی پیتلرده اوروپا ده فرقلی فرهنگ گه ایگه کیشی لردن قورقیش میزانی نینگ آرتیب باریاتگن لیگی کورینماقده.  شونده ی قیلیب اوشبو فرقلی فرهنگ لر گه ایگه کیشی لرنی همکار یاکه قوشنی صفتیده قبول قیلمسلیک میزانی نی نینگ هم آرتیب باریاتگن لیگی کوزگه تشلنماقده. 

ایرکین لیک ایمس, بلکه امنیت طرفداری بیر اوروپا اسلامی سیاستی

یازیلگن مقاله لر و غربی دولت لر نینگ آلیب باریاتگن سیاست لری گه قره گنده اوروپا اسلامی بوییچه بحث و مناظره لرنینگ فرهنگ و ارزشلر بیلن علاقه لی بیر بحث دن عبارت ایمس لیگی کورینماقده.  اوروپا دولت لری اوشبو مسئله نینگ کوپینچه خوفسیزلیک تامانی گه اهمیت بیریب کیلماقده.  شوباعث خوفسیزلیک دایره سیده اوشبو خصوصده استخبارات و امنیتی اورگان لر باش قاتیرماقده. 

هرقنده ی بیر امنیتی مسئله نینگ موجود بولیشی تقدیرده, البته که خوفسیزلیک تدبیر لری نینگ آلینیشی کیره ک.  بیراق, میلیونلب انسان نی قیزیقتریاتگن اجتماعی, فرهنگی و سیاسی بیر مسئله نی فقط گینه امنیتی بیر معما اوله راق بهالنتیریش نینگ اوزی قیینچیلیک نی ینه ده چقورلشتیریب یوباره دی.  دولت لرنینگ حقیده معلومات ایگه سی بولمه گن بیر عنصر توغریسیده کینگش لر تشکیل قیلیشی عادی بیر نرسه.  بیراق, اوشبو سعی و حرکت لرنینگ یوق قیلیش یاکه محکوم قیلیش ایمس, بلکه خودی شوو عنصر لر نی درک قیلیش بیلن علاقه لی بولیشی ضروری.  شوباعث, اوروپا دولت لری نینگ اوز لری تامانیدن قوریلگن اسلام کینگش لری کبی تشکیلات لرگه اسلام بیلن هیچ ارتباطی بولمه گن کیشی لر نی تعین قیلیش اورنیگه, خوددی شوو کینگش لرنینگ مسلمان لرنینگ اوزی طرفیدن قوریلیشی اوچون زمینه یره تیب بیریشی کیره ک.  اوشبو خصوصده گی فعالیت لرنینگ استخبارات و امنیتی اداره لر اورنیگه, باشقه ملکی اداره لر تامانیدن آلیب باریلیشی ضروری. 

مسلمان لرنینگ مسئولیتی...

اوروپا اسلامی بوییچه مسلمان لرنینگ اوز مسئولیت لری نی بجا کیلتیرگن لیک لری و اساساً اوروپا اولکه لری نینگ عیبدار ایکن لیگی نی معلوم قیلیش اخلاقی بیر فکر دن عبارت بولمیدی.  حاضرگی کونده اوروپا ده مسلمان لرنینگ تعلیم و تربیه, فرهنگ, سیاست و اقتصاد ساحه سی بوییچه قیین چیلیک لری نینگ موجود بولیشی و جرایم میزانی نینگ یوقاری ایکن لیگی تقدیرده, مسلمان لر و اولر تامانیدن تشکیل قیلینگن تشکیلات لرنینگ هم مسئولیت ایگه سی ایکن لیگی نی ایسدن چیقارمسلیک کیره ک. 

عینی دمده اولرنینگ یشیاتگن اولکه لرده اوز لریدن نماینده لیک قیلیش بوییچه قیین چیلیک لری نینگ موجود ایکن لیگی هم بیلینماقده. 

مسلمان لرنینگ اوروپا اولکه لری مقام لری بیلن یقین ارتباط قوریب اولردن قورقمسلیک لری نی بیلدیریش لری کیره ک. 

اجتماعی خصوصیتی نی قولدن بیریب قویگن بیر اسلام نینگ اوروپا اوچون نیمه فایده سی بوله دی؟

ایریم تامان لر اوروپا اسلامی دیگند, اجتماع, عایله و انسان بیلن علاقه لی هیچ قنده ی فکری بولمه گن بیر اسلام و مسلمان نی آرزو قیلماقده.  دنیا نینگ باشقه جای لری بیلن سالشتیریلگنده, اوروپا ده کوپینچه عایله ساختاری نینگ بوزیلیب قالگن لیگی, آته – آنه لرنینگ باله لری نی ترک ایتگن لیک لری و معتاد لر سانی نینگ انچه آرتیب کیتگن لیگی کورینماقده.  حاضرگی کونده اوروپا فقط گینه اقتصادنی اویلب اخلاقی جهت دن تقریباً یولدن چیقیب کیتگن وضعیتده.  اسلامی ارزش لرنینگ اوروپا لیک لرنی اوشبو وضعیتدن قوتقریشی ممکن.  شوباعث, اجتماع, عایله و انسان بیلن علاقه لی هیچ بیر فکری بولمه گن بیر اوروپا اسلامی اوروپا گه فقط گینه ضرر بیره دی خلاص. 

مسیحی لر و یهودی لرنینگ هم مسلمان لرنی حمایت قیلیش لری کیره ک

بونده ی بیر مسلمانلیک نینگ هیچ بیر فایده سی بولمیدیگن لیگی نی, یهودیلیک و مسیحیلیکده یوز بیرگن بونگه اوخشش پروسه لرده کوردیک.  اخلاق نینگ بوزیلیب قالگن لیگی,  من من لیک بلاسی و اجتماعی ارزشلرنینگ بو طریقه یوق بولیب کیتگن لیگی نینگ مسیحی و لر و یهودی لرنینگ هم تینچی نی بوزگن لیگی نی اویله ماقده من.  اساساً مسیحیلیک و یهودیلیکده بار بولگن اوشبو ارزش لر نینگ یوق بولیب کیتیشی گه اولرنینگ هم عکس العمل کورسه تیش لری کیره ک. 

اوروپالیک مسلمان لرنینگ اوز آجنداسی گه ایگه بولیشی کیره ک

مسلمان لرنینگ افریقا, امریکا, چین, هندوستان, اورته شرق, اوروپا و قاله ویرسه دنیا نینگ همه جاییده اوز آجنداسی گه ایگه بولیشی شرط.        علاقه لی ینگی لیکلر