فرانسه ده 65 مینگ اوی نینگ برقی یوق

اوشبو مطلب نی فرانسه نینگ رسمی مقاملری بیلدیردی

فرانسه ده 65 مینگ اوی نینگ برقی یوق

فرانسه ده طوفان سببلی 65 مینگ اوی برق سیز بولیب قالدی.

فرانسه هواشناسلیک اداره سی, طوفان سببلی اولکه نینگ غربیده گی بروتانیا قسمیده, 40 منطقه ده تقریباً اضطراری حالت اعلان ایتیلگن لیگی نی بیلدیردی.

شمال نینگ تیزلیگی نینگ بیر ساعتده 250 کیلومتر بولگن لیگی بیلدیریلگن بیاناتده, برق پایه لری نینگ اوشبو هوادن منفی تاثیرلنگن لیگی و شوباعث 65 مینگ اوی نینگ برقسیز بولیب قالگن لیگی معلوم قیلیندی. 

عینی دمده ایریم منطقه لرده اوی لرنینگ اوستی نینگ اوچیب کیتگن لیگی و قریب 60 کیشی نینگ اوی لریدن چیقاریلگن لیک لری بیلدیریلدی.


لیبل: برق , فرانسه

علاقه لی ینگی لیکلر