Akar: Svi koji pokušaju bilo kakav napad na turske jedinice biće legitimna meta

Akar: Svi koji pokušaju bilo kakav napad na turske jedinice biće legitimna meta