Trenutno u Turskoj registrovano 3,5 miliona sirijskih izbeglica

Direkcija za migrante pri Ministarstvu unutrašnjih poslova je objavila podatke u vezi sirijskih izbeglica u Turskoj.

Trenutno u Turskoj registrovano 3,5 miliona sirijskih izbeglica

U Turskoj je do juna 2018. godine registrovano 3 miliona 570 hiljada 352 sirijske izbeglice.

Direkcija za migrante pri Ministarstvu unutrašnjih poslova je objavila podatke u vezi sirijskih izbeglica u Turskoj.

Podaci Direkcije potvrđuju da se od ukupnog broja sirijskih izbeglica, u Turskoj nalazi milion 935 hiljada 499 muškaraca i milion 634 hiljade 853 žene.

216.890 izbeglica živi u izbegličkim kampovima, dok 3 miliona 353 hiljade 462 osobe žive u gradovima i okolnim područjima.

Istanbul, sa 563 hiljade 15 osoba je grad u kojem se nalazi najviše sirijskih izbeglica, dok je Bayburt (28) grad u kojem živi najmanji broj sirijskih izbeglica.

Bayburt slede Artvin (34), i Tunceli (44).

Kilis je grad u kojem u odnosu na lokalno stanovništvo živi najviši broj izbeglica (96,26%). Broj registrovanih izbeglica u Kilisu je povećan za 515 u odnosu na prethodni mesec.

Artvin je grad sa najmanjim brojem sirijskih izbeglica u odnosu na lokalnu populaciju (0,02%)

Podaci Generalne direkcije za državljanstvo pokazuju da je od 2011. tursko državljanstvo dobilo 55 hiljada 583 sirijske izbeglice, od toga je 25 hiljada maloletnih osoba.Povezane vesti