Sedmična Analiza 56: Transgranične operacije Turske obaveštajne službe (MIT)

Analiza Can Acuna, eksperta za vanjsku politiku/SETA

1608635
Sedmična Analiza 56: Transgranične operacije Turske obaveštajne službe (MIT)

Turska obaveštajna služba (MIT) posljednjih godina je potpisnica obimnih antiterorističkih operacija, a naročito privlače pažnju operacije koje su organizirane u Iraku i Siriji protiv terorističke organizacije PKK. U tom kontekstu, skoro je u Tursku doveden Ibrahim Babat, takozvani zapovednik brigade PYD/YPG-a, ogranka terorističke organizacije PK u Siriji, kodnog imena ¨Šejh Guji¨. Ova operacija je još jednom pokazala mogućnosti delovanja i spremnost Turske obaveštajne službe.

Turska je zemlja koja je smeštena na problematičnom geografskom prostoru pa je stoga usled geopolitičke dubine i raznih tvrdnji suočena sa mnogobrojnim izazovima. Turska, kako unutar tako i na bliskom geografskom području mora efikasno koristiti sva sredstva sa kojim raspolaže da bi očuvala svoje interese. Pored sredstava meke sile, diplomatije i vojnih operacija, obaveštajne službe su takođe od velike bitnosti. Zbog svega toga vidimo da je Turska obaveštajna služba (MIT) razvijena kako bi se suprotstavila izazovima protiv Turske.

Naročito u kontekstu nove doktrine sigurnosti odmah nakon pokušaja puča 15. jula, u MIT su uložena značajna ulaganja, dok su se kapaciteti i mogućnosti organizacije znatno poboljšali. MIT, koji je u velikoj meri povećao kako ljudske resurse tako i tehničku opremu, počeo je preduzimati ozbiljne operacije kako u samoj Turskoj, tako i u Iraku i Siriji.

„Štit Eufrata“, „Maslinova grana“, „Operacija odlučnosti“ su samo neke od velikih operacija koje je Turska izvela u Iraku i Siriji a u kojima je glavnu ulogu odigrao MIT. Naime, utvrđivanjem navodnih lidera terorističke organizacije PKK i njihovim neutraliziranjem, MIT je postao potpisnik velikog broja uspešnih operacija.

MIT-ove jedinice su kao poslednje uspele da u Tursku dovedu Ibrahima Babata, takozvanog zapovednika brigade PYD/YPG-a, ogranka terorističke organizacije PKK u Siriji, kodnog imena ¨Šejh Guji¨. On je uhapšen u sirijskoj regiji Rakka, na 50 km. od turske granice. Ova operacija je još jednom pokazala mogućnosti delovanja i spremnost Turske obaveštajne službe. Nakon informacija koje su dobili od ovog teroriste, uništeno je više terorističkih ćelija i na taj način je učinjen veliki udarac terorističkoj organizaciji. Neutralizacija takozvanog vodstva i terenskih zapovednika terorističke organizacije u okviru učinkovite strategije srušila je zapovedno-upravljačku strukturu terorističke organizacije, istovremeno ozbiljno nazadujući njezinu mobilnost i terorističke sposobnosti.

U konačnici, MIT je postao jedan od glavnih oruđa i argumenata elemenata tvrde moći koje Turska razvija kao rastuća sila u regiji.Povezane vesti