Balkanske Aktuelnosti 34/2018

Balkanske zemlje se godinama suočavaju sa hroničnim ekonomskim i problemima u vezi nezaposlenosti. Prema podacima realnog napretka u periodu od 2009-2014. godine, ekonomije Hrvatske i Srbije su nazadovale

Balkanske Aktuelnosti 34/2018

 

Savet za regionalnu saradnju (RCC), koji vodi aktivnosti u cilju razvoja višestrane saradnje među balkanskim zemljama, objavio je rezultate ankete ¨Balkan Barometar 2018¨, čija je prezentacija obavljena 6. jula ove godine u Briselu. Studija, koja se sastoji od dve različite publikacije Istraživanje javnog mnjenja i istraživanje firmi, pruža detalje na raznim platformama u šest balkanskih zemalja i na taj način nam daje jasniju sliku o trenutnom stanju na Balkanu. U našem današnjem programu predstavit ćemo vam rezultate istraživanja javnog mnjenja na Balkanu.

Balkanske zemlje se godinama suočavaju sa hroničnim ekonomskim i problemima u vezi nezaposlenosti. Prema podacima realnog napretka u periodu od 2009-2014. godine, ekonomije Hrvatske i Srbije su nazadovale, dok su ekonomije BiH, Crne Gore i Makedonije napredovale za nešto manje od 1 procenta. Nakon ovog datuma, ekonomski napredak zemalja regije je ponovno oživljen. Balkan Barometar 2018 pokazuje da su ekonomije zemalja Zapadnog Balkana napredovale. Makedonija, koja je prošla kroz težak politički period, 2017. godine je uspela napredovati samo za 0,5%. Ekonomski napredak Srbije iznosio je 1,9% što je relativno na manjem nivou od očekivanog. Ostale zemlje regije su u 2017. godini zabeležile napredak od preko 3%. Usled dobre turističke sezone, Crna Gora, sa ekonomskim napretkom od 4,4% je zabeležila najveći ekonomski rast među zemljama Zapadnog Balkana. Podaci Balkan Barometra pokazuju da će Zapadni Balkan dostići ekonomski rast od 4% ukoliko se na srednjoročnom planu uspe oživeti radno tržište.

U istom periodu je nezaposlenost u mnogim balkanskim zemljama bio na jako visokom nivou. Naime, prema podacima Međunardone organizacije za rad stopa nezaposlenosti 2017. godine na Kosovu je iznosila 31 odsto, u BiH 26%, u Makedoniji 23 %, u Crnoj Gori 16% a u Srbiji i Albaniji po 14%. Interesantan je i podatak da je preko 50 odsto omladine u mnogim balkanskim zemljama nezaposleno.

Rezultati Balkan Barometra pokazuju da su nezaposlenost i ekonomska situacija glavni problem balkanskih zemalja. Balkan Barometar, koji u sebi uključuje preko 6000 ispitanika iz Albanije, BiH,  Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije, pokazuje da 61% ispitanika nezaposlenost smatra najvećim problemom, 46% veruje da su ekonomski problemi najveći problemi u regiji dok 26% veruje da je korupcija najviše zastupljen problem u regionu.

63 odsto ispitanika nije zadovoljno ekonomskim napretkom regije, dok 44 odsto ispitanika nije zadovoljno primanjima. 22 odsto ispitanika veruje da će se primanja naredne godine još više pogoršati, dok 30 odsto zaposlenih strahuje da će izgubiti posao.

Balkan Barometar oslikava  i socio-ekonomske probleme u balkanskim zemljama. Na primer, anketa je pokazala da 21 odsto ispitanika ne može platiti račune, 15 odsto ne može isplatiti kredite, 19 odsto ispitanika u zimskim periodima ne može dovoljno ugrejati svoje stanove, a 39 odsto razmišlja o odlasku u druge zemlje. 70% ispitanika veruje da se iz dana u dan povećava razlika između bogatih i siromašnih.

 

U balkanskim zemljama je i dalje prisutna podrška procesu prijema u EU. Na regionalnom nivou 49% naroda veruje da bi pristupanje EU bilo od koristi, 30 odsto je uzdržano, dok 15 odsto ispitanika smatra da bi prijem u EU bio loš po regiju. Kada se pogleda sa nivoa zemalja, moguće je primetiti velike razlike na ovu temu. Na primjr, samo 29 odsto stanovnika Srbije veruje da bi EU bila od koristi za njihovu zemlju, dok se taj procenat u Albaniji i na Kosovu povećava na skoro 84. Većina ispitanika EU smatra korisnom usled slobode kretanja, ekonomskog prosperiteta i slobode rad i edukacije unutar EU.

64% ispitanika u regiji ne veruje sudovima i sudstvu. 26 odsto stanovnika veruje da vlade deluju skladno pravnim normama, što je jako nizak nivo. 70 odsto ispitanika veruje da se protiv korupcije ne vodi efikasna borba. Svi ovi podaci su pokazatelji da se na polju vladavine prava i pravedne administracije trebaju učiniti veliki koraci u šest balkanskih zemalja.

Balkan Barometar svojim čitaocima prezentuje i zadovoljstvo balkanskog naroda u vezi edukacije, državnih institucija, saobraćajne infrastrukture i nekih drugih sfera. No, na svim ovim platformama pre svega se ističu problemi u vezi radne snage i pravedne administracije. Sa reformama na ovim poljima, zemlje koje su uključene u Barometar, uz ekonomske napore mogu zabeležiti velike uspehe.

 Povezane vesti