Yjet e Muzeve – Muzeu Arkeologjik i Izmirit

Në këtë pjesë të programit “Yjet e Muzeve” do të vizitojmë Muzeun Arkeologjik të Izmirit, i cili sjell në të sotmen kulturën, konceptin artistik, luftërat për fron të mbretërve e perandorëve të periudhës prehistorike.