Në Shqipëri Fondacioni Turk “Maarif” diplomon studentët e universitetit të tij “New York Tirana”

Në Tiranë është organizuar ceremonia e diplomimit të studentëve të universitetit të Fondacionit Turk “Maarif” për nivelin e studimeve bachelor, master dhe doktoraturë.