Malet e Sharrit po zhduken në të gjithë Ballkanin

Burimet ujore në parkun Kombëtar në malet e Sharrit në Maqedoninë e Veriut po rrezikohen nga ndërtimi i hidrocentraleve.