Dokumentar për kampin e internimit “Belene” në Bullgari

Drama e turqëve të Bullgarisë, që u internuan në kampin Belene, është bërë dokumentar falë një bashkëpunimi të Departamentit për Turqit Jashtë Shtetit dhe Komunitetet e Afrishme (YTB) dhe TRT-së. Shfaqja gala e dokumentarit “1989-Belene” u bë në Ankara.