99 emrat e Allahut i shkroi në tespihe me 33 fara fiku

Artisti Nexhati Korkmaz (Necati Korkmaz) që njihet si një prej tre mikro-skulptorëve në botë dhe që punon mbi artin artizanal prej 38 vjetësh, duke përdorë mikroskopin, shkroi 99 emrat e Allahut në një tespihe të përbërë nga 33 fara të fikut.