Policët izraelitë hyjnë të mbathur në mesxhid

Policët izraelitë, të cilët shoqëronin një delegacion, “hynë të mbathur” në mesxhidin që ndodhet në afërsi të “Portës së Mëshirës” të Kompleksit Al-Aksa. Ekipi me sjellje provokuese bëri matjen dhe fotografimin e hapësirës së brendshme të mesxhidit në fjalë dhe shkelën mbi sixhade.