A e dini se udhëheqësi i madh Mustafa Qemal Ataturk ka shkruar një libër gjeometrie?

Ataturku ka qenë një lider i integruar gjatë gjithë jetës me librin. Duke e transformuar dijen e përfituar nga dashuria për të lexuar në shkrim, Ataturku shkroi libra me tema të ndryshme. Njëra prej këtyre librave është edhe ai i gjeometrisë.

1177355
A e dini se  udhëheqësi i madh Mustafa Qemal Ataturk ka shkruar një libër gjeometrie?

A e dini se A e dini se udhëheqësi i madh Mustafa Qemal Ataturk ka shkruar një libër gjeometrie?

Ataturku ka qenë një lider i integruar gjatë gjithë jetës me librin. Duke e transformuar dijen e përfituar nga dashuria për të lexuar në shkrim, Ataturku shkroi libra me tema të ndryshme. Njëra prej këtyre librave është edhe ai i gjeometrisë. Këtë libër Mustafa Qemal Ataturku e ka shkruar me dorën e tij në fillim të vitit 1937 në Pallatin Dollmabahçe menjëherë pas Kongresit të 3-të të Gjuhës Turke. Në këtë libër Ataturku u vendosi edhe emrat në turqisht 48 termave gjeometrik si trekëndësh, kënd, katror, drejtkëndësh, pesëkëndësh, raport-proporcion. Ky libër i Ataturkut shpjegoi shumë terma të huaja me në krye ato në persishte dhe arabishte dhe dha kontribut të madh në mësimin dhe kuptimin e gjeometrisëLajme të ngjashme