“Politika kurde”

“Politika kurde”

Analizë nga prof. dr. Kudret Bülbül, dekan i Fakultetit të Shkencave Politike të Universitetit “Yildirim Beyazit”, Ankara, mbi arsyet përse disa qarqe të caktuara në Perëndim dhe në Turqi insistojnë të tregojnë PKK-në dhe HDP-në si “politikë kurde”?