A e dini se boza, një nga pijet më të vjetra të njohura turke, ka shumë dobi për shëndetin?

A e dini se boza, një nga pijet më të vjetra të njohura turke, ka shumë dobi për shëndetin?

Boza, që daton mijëra vite më parë në histori, është një pije tradicionale turke. Në ditët tona ajo konsumohet në hapësirën e vjetër gjeografike osmane dhe në disa rajone gjeografike të Azisë Qendrore.