A e dini se A e dini se udhëheqësi i madh Mustafa Qemal Ataturk ka shkruar një libër gjeometrie?

A e dini se A e dini se  udhëheqësi i madh Mustafa Qemal Ataturk ka shkruar një libër gjeometrie?

Ataturku ka qenë një lider i integruar gjatë gjithë jetës me librin. Duke e transformuar dijen e përfituar nga dashuria për të lexuar në shkrim, Ataturku shkroi libra me tema të ndryshme. Njëra prej këtyre librave është edhe ai i gjeometrisë.