Kompania turke “Polin” ndërton Akuaparkun në Ulqin

Kompania turke “Polin” ndërton Akuaparkun në Ulqin
  • Nënshkruhet kontrata për ndërtimin e Akuaparkut
  • Tensione pas miratimit të ligjit të besimeve në Mal të Zi
  • Qeveria malazeze e hapur për dialog ndërmjet shtetit dhe kishës ortodokse serbe
  • Ministri i Pakicave, Mehmet Zenka - respektim të drejtave themelore dhe të pakicave
  • Art Klub dhe Pen Qendra e Kosovës shënojnë 60-vjetorin e lindjes së poetit Basri Çapriqi

Hollësi rreth këtyre zhvillimeve sjell në raportin javor Mozaik nga Mali i Zi, korrespondentja jonë atje Vera ALIBEGU KATANA.