Fotografi të rralla të Ataturkut

Fotografitë e rralla të Mustafa Kemal Ataturkut, themeluesit të Republikës së Turqisë, të cilat nuk janë publikuar deri më sot. 

Fotografitë e rralla të Mustafa Kemal Ataturkut

Fotot e rralla të Mustafa Kemal Ataturkut, themeluesit të Republikës së Turqisë, të cilat nuk janë publikuar deri më sot. 


Fjalët Kyçe: lideri , Republika e Turqisë , Mustafa Kemal Ataturk , foto