Kompanitë turke të suksesshme në arkitekturë

Suksesi i GAD qëndron në hulumtimin metodik të kërkesave programore të klientëve, procesin përsëritës të modelimit digjital dhe fizik.

GAD

Kompania turke GAD (Global Architectural Development) është një shembull për arkitekturën vendase dhe të huaj.


Fjalët Kyçe: GAD , arkitektura moderne , arkitektura bashkëkohore