Islamofobia dhe armiqësia ndaj islamit që fshihet në lojërat kompjuterike

Lojërat digjitale të pajisura me armiqësi (urrejtje) kundër islamit dhe myslimanëve, përdoren si një mjet për të përhapur islamofobinë.

A je i vetëdijshëm për rrezikun e islamofobisë?

Në studimin e Ministri së Rinisë dhe Sportit të Turqisë me titull “Islamofobia në Lojërat Kompjuterike” bëhet e ditur se është shpallur mobilizim për të zbrazur brendësinë e islamit dhe është filluar drejtimi perceptiv. Sipas këtyre punimeve duke u normalizuar frika kundër myslimanëve, bëhen përpjekje për të bërë të zakonshme urrejtjen dhe armiqësinë ndaj tyre.


Fjalët Kyçe: Ministria e Rinisë dhe Sportit , lojëra kompjuterike , islamofobi , mysliman