Dhuna e ushtruar nga ushtarët izraelit ndaj myslimanëve në Mesxhid-i Aksa

aksa (1).jpg
Fotografitë që dëshmojnë dhunën e ushtruar mbi myslimanët nga ana e ushtarëve izraelit në kompleksin Mesxhid-i Aksa, që pranohet si kibla e parë për myslimanëve.

Fjalët Kyçe: