Sistemi botëror dhe problemi izraelit

Reagimet e paefektshme sot kundër Izraelit kanë një arsye shumë esenciale, e cila është diskriminimi që sistemi botëror bën në favor të këtij shteti artificial dhe kapadaiu të përkëdhelur.

Sistemi botëror dhe problemi izraelit

Sepse Bota Islame nuk arrin të ndryshojë dot pozicionin e saj të pafavorizuar brenda sistemit botëror, nuk është në gjendje që të evitojë ndarjet e përçarjet brenda vetes; nuk arrin që të ketë një pozitë me ndikim në marrëdhëniet ndërkombëtare. Një arsye tjetër janë edhe fajet dhe gabimet serioze që vendet islame kanë bërë në politikat e tyre të brendshme dhe të jashtme. Gabimet politike që janë bërë në çështje rajonale, si në rastin e problemeve të Sirisë dhe Irakut, kanë pasur ndikimin e tyre që problemi palestinez të vijë në këtë pikë të mjerë që ndodhet sot. Disa faktorë të tjerë janë dështimi i Pranverës Arabe, grushti i shtetit në Egjipt dhe tentativa e pushtetit të Sisit më vonë për të eliminuar lëvizjen e Vëllezërve Myslimanë.

Prof. Dr. Ramazan Gozen
Pedagog në Degën e Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Universitetin “Marmara”.


Fjalët Kyçe:

Lajme të ngjashme