Ulje e ndjeshme në papunësi në Turqi

Instituti i Statistikave të Turqisë (TUIK) deklaroi statistikat e fuqisë punëtore në lidhje me muajin prill.

Ulje e ndjeshme në papunësi në Turqi

Instituti i Statistikave të Turqisë (TUIK) deklaroi statistikat e fuqisë punëtore në lidhje me muajin prill.

Sipas kësaj, përqindja e papunësisë që në muajin mars shënonte 11,7% gjatë muajit prill ka pësuar një ulje të ndjeshme në 10,5%.

Gjatë kësaj periudhe janë punësuar 519 mijë persona duke bërë që numri i personave të punësuar të arrijë në 28 milionë e 157 mijë.

Fuqia punëtore në përgjithësi është rritur me 982 mijë persona duke e bërë që numri i personave të punësuar në Turqi të arrijë në 31 milionë e 444 mijë.Lajme të ngjashme