FMN-ja i kërkon Shqipërisë reformonin e sistemit të tatimit

Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkon nga Shqipëria që të bëhet një reformë e thellë në sistemin e tatimit...

687995
FMN-ja i kërkon Shqipërisë reformonin e sistemit të tatimit

Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkon nga Shqipëria që të bëhet një reformë e thellë në sistemin e tatimit.

Kërkesa e FMN-së mësohet se është bërë specifikisht në Artikullin IV, në raportin për Shqipërinë, i cili kërkon edhe që autoritetet të garantojnë po ashtu miratimin e sistemit të ri në Parlament.

Sipas FMN-së, është i nevojshëm një sistem i ri fiskal.

Raporti i FMN-së shkruan se administrata tatimore në Shqipëri është e paaftë dhe theksohet që një sistem i ri i taksimit është shtyrë në kohë deri më tani.

Në po këtë raport thuhet se të ardhurat fiskale, veçanërisht të hyrat në buxhet, janë influencuar nga çmimi i konsumit të naftës dhe nga inflacioni.Lajme të ngjashme