Operacioni “Burimi i Paqes”

Qëllimi ynë është paqja
objektivi është terrorizmi

Shqipëria, mirëpritëse e Konferencës Botërore të Komisionerëve të Mbrojtjes dhe Privatësisë

Tirana është kryeqyteti më i ri që do të mirëpresë Konferencën Botërore të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë në vitin 2019.

Shqipëria, mirëpritëse e Konferencës Botërore të Komisionerëve të Mbrojtjes dhe Privatësisë

Tirana është kryeqyteti më i ri që do të mirëpresë Konferencën Botërore të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë në vitin 2019.

Komiteti Ekzekutiv i Konferencës shpalli sot Shqipërinë si vendin fitues për të organizuar eventin më të rëndësishëm të ekspertëve të mbrojtjes së të dhënave personale, pas Hong Kongut në tetor të vitit 2017 dhe Belgjikës në vitin 2018.

“Konferenca nuk është zhvilluar asnjëherë më parë në Ballkanin Perëndimor, ndaj është kënaqësi e veçantë, që do të kemi mundësinë të mblidhemi në Shqipëri pas dy vitesh. Meqenëse është Konferenca kryesore në nivel ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes së të dhënave dhe privatësisë, është rast i mirë të mblidhemi në një vend, i cili ka përjetuar tranzicionit drejt sistemit demokratik dhe të mësojmë nga një popull i cili i ka ende kujtimet e diktaturës më të ashpër komuniste të Evropës Lindore”, u shpreh John Edwards, Presidenti i Komitetit Ekzekutiv të Konferencës Botërore.

Konferenca Botërore e Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë “Tirana 2019” do të zhvillohet në datat 10-13 tetor.

Konferenca botërore organizohet për herë të parë në Ballkanin Perëndimor, duke iu besuar pikërisht Shqipërisë për kontributin e Zyrës së Komisionerit në arenën ndërkombëtare. Zhvillimi i saj në Tiranë është vlerësim edhe për përpjekjet e vendeve të rajonit tonë në ndërtimin e shoqërive demokratike dhe respektimin e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut.

Konferenca Ndërkombëtare është forumi më i lartë dhe më i rëndësishëm në këtë fushë. Ajo është themeluar në vitin 1979 dhe aktualisht, numëron 114 Autoritete kombëtare dhe rajonale anëtare. Gjatë Konferencës diskutohen e promovohen praktikat dhe eksperiencat më të mira për të unifikuar standardet në trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me të dhënat personale dhe privatësinë.

Zyra e Komisionerit, gjithashtu, është organizatore edhe e Konferencës Evropiane të Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave, e cila do të mbahet në pranverën e vitit të ardhshëm.Lajme të ngjashme