Turska uspješno testirala domaći sistem preciznog navođenja HGK-84

Turska uspješno testirala domaći sistem preciznog navođenja HGK-84