Šta se događa u Istočnom Mediteranu?

Šta se događa u Istočnom Mediteranu?