Od našeg dopisnika Galiba Gicića: Turska kontinuirano pomaže Novom Pazaru i Srbiji u brobi protiv koronavirusa

Od našeg dopisnika Galiba Gicića: Turska kontinuirano pomaže Novom Pazaru i Srbiji u brobi protiv koronavirusa