Od našeg dopisnika Galiba Gicića: Višegradska lomača za 72 Bošnjaka

Od našeg dopisnika Galiba Gicića: Višegradska lomača za 72 Bošnjaka