Da li će Donald Trump napasti Iran?

Da li će Donald Trump napasti Iran?