Politički komentar Cana Acuna " Turska politika prema Rusiji "

Komentar Cana Acuna, eksperta za vanjsku politiku istraživačke agencije SETA.

1510166
Politički komentar Cana Acuna " Turska politika prema Rusiji "

                               Turska politika prema Rusiji

 

Rusija je kako sa geografskog tako i vojno ekonomskog aspekta bila uvijek bitna zemlja sa Tursku. Ukoliko pogledamo na nedavni period , Turska kako zemlja koja se nalazila u Zapadnom bloku je zbog Hladnog rata bila u poziciji sukoba interesa političke borbe.

No, posebno u periodu vlade Partije pravde i razvoja i nakon pokušaja izvođenja vojnog udara 15.jula 2016. godine, možemo vidjeti da se u bitnoj mjeri promijenila politika. Turska je u odnosima sa Rusijom i Kinom postala faktor pravljenja novog balansa sa „ Zapadom „.

 Nakon pokušaja izvođenja vojnog udara 15. jula 2016. godine, vanjska politika zvanične Ankare je dovela do revizije . Ustvari, ukoliko pogledamo u nekoliko proteklih godina, stav prema Izraelu, događaji u Gezi parku, vanjska podrška terorističkoj organizaciji Feto, kao i politika prema Siriji uticala je negativno na odnose sa Zapadnim svijetom. Ovdje možemo vidjeti da rađanje nove neovisne politike, sve jače vojne sile i zemlje koja, prije svega sada štiti svoje interese, je postala faktor koji Zapadni svijet nije mogao da prihvati. U tom kontekstu došlo je do rasta tenzija koje su proistekle zbog direktnog, ili indirektnog utjecaja davanju podrške prilikom pokušaja izvođenja vojnog puča 15. jula 2016. godine, što je utjecalo da Turska svoju vanjsku politiku balansira na taj način što je pojačala odnose sa Kinom i Rusijom.

Partnerstvo u kontekstu „ Procesa Astana “, kao i pregovori koji su vođeni u vezi ostalih pitanja u konfliktnim regijama, i odnosi na polju namjenske industrije i nuklearne energije su bitno utjecale na odnose Turske i Rusije.

U osnovi novih odnosa dviju zemalja se veže politika SAD koja koristeći političke mehanizme jednosmjernih sankcija je utjecala na razvoj odnosa dviju zemalja.

Naravno, nije moguće govoriti o tome da odnosi između dvije zemlje mogu biti strateškog karaktera. Sukob interesa u Siriji i Libiji, kao i stav Rusije u vezi „ kurdskog pitanja „ ozbiljno zabrinjava zvaničnu Ankaru. No, i pored svih ovih činjenica prijetnje koje dolaze iz Zapadnog svijeta primoravaju dvije zemlje na vođenje zajedničkih radova.

Sa aspekta Turske izgrađivanje novih odnosa sa Rusijom i Kinom se ne može shvatiti kao traženje alternative prema Zapadu, već kao konjektura Turske u pravljenju ravnoteža između Istoka i Zapada, i stvaranje novog balansa u kome će se maksimalno štititi turski interesi.

Komentar Cana Acuna, eksperta za vanjsku politiku istraživačke agencije SETA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tagovi: #Can Acun

Povezane vijesti