U Turskoj povećana industrijska proizvodnja

Turski zavod za statistiku objavio je podatke u vezi indeksa industrijske proizvodnje za srpanj.

U Turskoj povećana industrijska proizvodnja

Industrijska proizvodnja povećana je za 4,35% u odnosu na prethodni mjesec tekuće godine.

Turski zavod za statistiku objavio je podatke u vezi indeksa industrijske proizvodnje za srpanj.

Podaci pokazuju da je industrijska proizvodnja u Turskoj povećana za 4,3% u odnosu na lipanj tekuće godine.

Indeks u sektorima rudarstva i kamenoloma povećan je za 3,2% u donosu na prethodni mjesec. Indeks u sektoru proizvodnje povećan je za 4,7%, dok su indeksi u sektorima električne energije, plina i distribucije smanjeni za 0,5%.Povezane vijesti