Yadda dan sandan Rasha ya ji kan wani kare da ke son tsallaka titi

Yadda dan sandan Rasha ya ji kan wani kare da ke son tsallaka titi.